ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

 គំនិតឡឺកឺ ៖ ឆ្កែ ! ឆ្កែ

119

បើនិយាយឲ្យពិរោះបន្តិចគេហៅថាសុនខ ។ សម្រាប់សង្គមខ្មែរគេចាត់ទុកថា សត្វឆ្កែជាប្រភេទសត្វថោក​ទាប ទោះបីគេនិយមចូលចិត្តចិញ្ចឹមវាក៏ដោយ ។

សម្រាប់មនុស្សប្រសិនបើគេជេរ ឬ ប្រមាទប្រៀបទៅនឹងសត្វឆ្កែគេនឹងមានកំហឹងភ្លាម ។ ជម្លោះមួយគេ​កម្រនឹងប្រមាទមនុស្សម្នាក់ដោយប្រៀបទៅនឹង សត្វឆ្កែណាស់ទាល់តែអ្នកនោះនៅក្នុងសង្គមគេចាត់ទុកថាមិន អាចសេពគប់ក្នុងតម្លៃជាមនុស្សបានតទៅទៀត ។នេះជាការនិយាយក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌមនុស្សសាមញ្ញ ។

សម្រាប់ក្នុងស្រទាប់បញ្ញាវ័ន្ដមនុស្សម្នាក់ដែលគេប្រមាទប្រៀប ទៅនឹងសត្វឆ្កែនោះមានន័យថាមនុស្សនោះមើលងាយជាតិសាសន៍ឯងមើលងាយសង្គមជាតិឯងបំផ្លាញសង្គមជាតិ ឯងចង់អាណាងាប់ក៏ងាប់ទៅឲ្យតែគ្នាអញ បក្ខពួកអញបានរស់ ។

សព្វថ្ងៃនេះបញ្ញាវ័ន្ដខ្មែរមួយចំនួនអន់ជាងឆ្កែទៅទៀត ពិសេសពួកដែលមានសញ្ជាតិ២ដូចជាប្រភេទសម រង្ស៊ីជាដើម ។ឆ្កែគេចាត់ទុកថាថោកទាប ចុះបើថោកជាងឆ្កែទៅទៀតនោះ តើមនុស្សបែបនេះជាប្រភេទអ្វីទៅ ?

ថ្លែងមិនត្រូវទេព្រោះខួរក្បាលរបស់គេធំក្លិនឈាម ខ្លាំងណាស់គេចង់ធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរដូច កាលពីចន្លោះឆ្នាំ១៩៧៥ ឆ្នាំ១៩៧៩ដែលកន្លែងណាក៏ធំក្លិនឈាមនោះម្ដងទៀត ។

មនុស្សប្រភេទសម រង្ស៊ីនេះមានប៉ុន្មាននាក់ទៀត ចុះពួកអាបរទេសដែលចូលដៃចូលជើង ដើម្បីបំផ្លាញ​សង្កមខ្មែរនោះនៅលើលោកនេះសល់ប៉ុន្មានក្បាលដែរ ។

និយាយឲ្យចំទៅចុះស្រុកខ្មែរសព្វថ្ងៃគេចាត់ទុកសមរង្ស៊ីអន់ជាងឆ្កែទៅទៀត។ ឆ្កែនៅស្រុកខ្មែរគេអាចស្លការីស្លម្ជូរគ្រឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះសព្វថ្ងៃគេឈានទៅធ្វើឆ្កែបង្វិលទៅទៀត។ និយាយដោយត្រង់ពាក្យថាអាឆ្កែ បង្វិលហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រមៃដល់ស្រាតាប៉ែទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយ ។

ឆ្កែ ! ឆ្កែ នៅតែឆ្កែ ទោះបីបង្វិល ឬការី ឬ ម្ជូរគ្រឿងក៏ដោយ ។ សង្ឃឹមថាសត្វឆ្កែដែលំដឹងក្ដីនៅស្រុកបារាំងមួយក្បាលនេះស្គាល់ចរឹកមនុស្សផង ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង