ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

សម្តេចតេជោបាននាំចៅស្រីច្បងឱ្យបានស្គាល់ប្រធានា ធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស ប៊ុលហ្ការីសំដៅឱ្យចៅបានយល់អំពី របៀបចរចានៃថ្នាក់ដឹកនាំជាតិ

37

សម្តេចតេជោបានថ្លែងថាចៅស្រីខ្ញុំដែលកំពុងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅអឺរ៉ុបបាន

ខិតខំមកជួបជីតានៅប្រទេសប៊ុលហ្ការី។

ដោយចៅរៀនយកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ

នយោបាយហើយខ្ញុំជាជីតាដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបខិតខំ

ជួយចៅដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែល

ចៅចង់ទៅ។

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបន្ថែមថា

ថ្ងៃនេះបាននាំចៅឱ្យបានស្គាល់ប្រធានា

ធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស

ប៊ុលហ្ការីសំដៅឱ្យចៅបានយល់អំពី

របៀបចរចានៃថ្នាក់ដឹកនាំជាតិ។

កាលពីខែមិថុនា២០១៩កន្លងទៅចៅក៍

បានចូលរួមរបៀបនេះនៅប្រទេសហុងគ្រីក្នុងពេលដែលខ្ញុំទស្សនៈកិច្ចនៅនៅទីនោះផងដែរ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង