ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ស្វែងរកឧក្រិដ្ឋជន១៨នាក់ក្នុងផែនការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល

31

ភ្នំពេញ៖ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវសូមប្រកាសព័ត៌មានស្វែងរកឧក្រិដ្ឋជន១៨នាក់ក្នុងរូបភាពដែលមានដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង