ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ ជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ពី៦៥ម៉ឺនរៀល ទៅ៦៧ម៉ឺនរៀល

90

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៩២១ អនក្របក ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែ ជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាពី​ ៦៥ម៉ឺនរៀល ទៅ៦៧ម៉ឺនរៀល ដែលចាប់អនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០តទៅ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង