ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ស្រុកអាមេរិច ដាក់ពង្រាយទាហាន ទប់បាតុករ

12

Today, 17,015 National Guard Soldiers and Airmen are assisting local and state civilian agencies responding to civil unrest.(General Joseph Lengyel)

ទាហានកងរក្សាមាតុភូមិចំនួន១៧.០០០នាក់បានបញ្ជូនមកដាក់ពង្រាងនៅរដ្ឋចំនួន៣១និងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួយប៉ូលីសចាំបង្រ្កាបបាតុករ ដែលកំពុងកញ្ជ្រោលខ្លាំងនិងប្លន់ហាងទំនិញ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង