ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកប្រើទូរស័ព្ទ​អចល័ត និង​អ៊ីនធឺណេតអចល័តមានការកើន​ឡើង ខណៈអ្នកប្រើទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធឺណេតចល័ត មាន​ការធ្លាក់ចុះ

18
 ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្ដម អឹម វុត្ថា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០នេះ ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអចល័ត និងអ៊ីនធឺណេតអចល័ត​មាន​ការកើនឡើង ខណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត និងអ៊ីនធឺណេតចល័ត មាន​ការធ្លាក់ចុះ។
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង