ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

អភិបាលក្រុង​ស្វាយរៀង ជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​ប្រជាកសិករ​ក្នុង​ការដាំដុះ​ដំណាំ​គ្រប់មុខ ចិញ្ចឹមសត្វ ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក​

23
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង