ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងក្រសួងរ៉ែ ចេញប្រកាសរួមកំណត់អត្រាសួយសារលើតម្លៃផលិតផលរ៉ែ និងនីតិវិធីនៃការបង់ថ្លៃសួយសារ

73

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានប្រកាសអន្តរក្រសួងដូចខាងក្រោម៖

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង