ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ពីរនាក់បងប្អូនបង្កើត ម្នាក់ធ្វើការនៅធនាគារកាថេ ម្នាក់ធ្វើការនៅធនាគារចិន ដែលរកឃើញថា បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ បានទៅទិញខោអាវនៅហាង Zando

488

 

ភ្នំពេញ៖ ពីរនាក់បងប្អូនបង្កើត ម្នាក់ធ្វើការនៅធនាគារកាថេ ម្នាក់ធ្វើការនៅធនាគារចិន ដែលរកឃើញថា បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា” នោះបានទៅទិញខោអាវនៅហាង Zando (សាខាបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ) កាលពីម៉ោង៨យប់ ថ្ងៃទី២៧ វិច្ឆិកា។

ភ្ញៀវទាំងឡាយណាដែលបានទៅហាង Zando សាខាបឹងកេងកងនៅអំឡុងចាប់ពីម៉ោង ៧៖៣០នាទីយប់ ដល់ពេលបិទនាយប់ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវទៅធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ៕


អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង