ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ឆេះវិទ្យាស្ថានផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ នៅឥណ្ឌា តែមិនប៉ះពាល់ដល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងទេ!

53

 

ម្សឹលមិញមានឧប្បត្តិហេតុឆេះអគារមួយក្នុងវិទ្យាស្ថានSerum អ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក។
គេមិនទាន់ដឹងមូលហេតុទេ តែអគារឆេះនេះគឺកំពុងជួសជុលឡើងវិញ បន្ទាប់ពីវាធ្លាប់ឆេះម្តង ស្លាប់មនុស្ស៥នាក់។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង