ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

នៅស្រុកអាហ្វ្រិច! បាញ់ក្បួនឡាន អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្លាប់លោកទូតអុីតាលី

20

នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ ពួកចោរព្រៃ នៅប្រទេសសាធារណៈរដ្ឋកុងហ្គោ បានស្ទាក់បាញ់ក្បួនឡានកុងវ័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលកំពុងបើកបរនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងGomaបណ្តាលអោយមនុស្ស៣នាក់ស្លាប់ ក្នុងនោះមានលោកLuca Attanasio អាយុ៤៤ឆ្នាំឯកអគ្គរដ្ឋទូតអុីតាលីប្រចាំប្រទេសកុងហ្កោ ទាហានអុីតាលីអង្គរក្សលោកទូតនិង ម្នាក់ទៀតជាតៃកុងឡាន។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង