ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បង្ហាញតារាងតម្លៃស្រូវ នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនានេះ

23

 

(ភ្នំពេញ)៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានបង្ហាញតារាតម្លៃស្រូវ នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង