ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

សូមអបអរសាទរ មិត្តដែកថែប!! ជោគជ័យមុនគេ លើលោកក្នុងការ វះកាត់បេះដូងដោយមិនហូរឈាម!

16

(Xinhua)៖ ប្រទេសចិនបានប្រកាស កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងមកថា មន្ទីរពេទ្យលំដាប់ ថ្នាក់លេខ១ នៃសកលវិទ្យាល័យSun Yet-senនៅទិក្រុងក្វាងចូវ សម្រេចបានជោគជ័យ ជាលើកដំបូង មុនគេលើលោក ក្នុងការវះកាត់បេះដូង ដោយមិនធ្វើអោយមាន ការហូរឈាមចេញក្រៅឡើយ (ភាសាបច្ចេកទេស ហៅថា-ischemia-free).។
តាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ ពោលគឹកំឡុងវះកាត់ បេះដូងនៅតែធ្វើការ(ដើរ) សប់ បូមឈាមចេញចូលបានជាធម្មតា៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង