ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

582

យន្តហោះកូរ៉េ បាញ់ យន្តហោះរុស្សី ហោះចូលដែនអាកាសខ្លួន

ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងថ្ងៃមិញនេះ។កូរ៉េខាងត្បូងចោទថា យន្តហោះរុស្សី ហោះចូលដែនអាកាសខ្លួន រួច សង្ខុញចង់បាញ់យន្តហោះរុស្សីរហូតជិត៣០០ដង តែអត់ហ៊ានទេ?

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង