ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

គំនិតបញ្ញវ័ន្ដ ៖ ប្រយ័ត្នសត្រូវខាងក្នុង

26

ភ្នំពេញ៖ ទោះក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាម ឬ នយោបាយរឿងដែលត្រូវប្រយ័ត្នបំផុត គឺអ្នកខាងក្នុងឲ្យដៃសត្រូវ ។
ការឲ្យដៃពីខាងក្នុងប្រៀប ដូចជាការបើកទ្រូងឲ្យសត្រូវយ៉ាងអញ្ចឹង ។កាលពីជំនាន់ អាណានិគមនិយមបារាំងខ្មែរម្នាក់ បានធ្វើជារនុកក្មុងឲ្យបារាំង ដើម្បីឲ្យបារាំងកំទេចក្រុមខ្មែឥស្សរ: បន្ទាប់ពីបារាំងធ្វើបានដោយ ជោគជ័យខ្មែររូបនោះ ត្រូវបារាំងសម្លាប់ចោល ជាមួយនឹងការបោះសំដីថា ខ្មែរគ្នាឯងគង់ឯងក្បត់ ចុះទម្រាំអញសាសន៍ដទៃ?
អញ្ចឹងហើយទើបមាន សុភាសិតអាហ្វ្រិកមួយ ឃ្លាបនពោលថា “បើសិនជាគ្មានសត្រូវ ខាងក្នុងឲ្យដៃទេ, សត្រូវខាងក្រៅក៏មិនអាច ធ្វើអ្វីអ្នកបានដែរ”(When there is no enemy within the enemy outside cannot hurt you) ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង