ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សា ដោយអនុវត្តបានជាង២លានហិកតា

26

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០-២០២១ ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ អនុវត្តបានជាង២លានហិកតា ស្មើនឹង៨០%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង