ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

គំនិតបញ្ញវ័ន្ដ​ ៖ ក្រ ?

30

 

ភ្នំពេញ ៖ ទស្សនទូទៅរបស់ខ្មែយើងឲ្យតែខ្សត់ខ្សោយ ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិក៏តាំងចាត់ទុកខ្លួនឯង ឬ អ្នកដទៃថខ្លួន ហ្នឹងជាអ្នកក្រីក្រហើយ ។
នេះជាទស្សនដែកើតមាន តាំងពីបុរេសម័យមកម្ល៉េះ ។
ទស្សននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញយើង តែងតែចាត់ទុកថាយើង ក្រប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិ ធនធានរបយើខ្សត់ខ្សោយជាងគេនោះ ។ជាការពិតហើយនេះជាកំអែលចាស់ដែលមិនងាយនឹងជម្រះនោះឡើយ ។តាមពិតអ្នកមានធនធានខ្លះគេមិនរើសអើងឡើយ តែមកពីអ្មកខ្សត់ធនធានឯណោះទេ ដែលរង្កៀសចិត្តមិនហ៊ានប្រាស្រ័យ ទាក់ទងជាមួយគេនោះ ។
តាមពិតជទ្រឹស្ដីពិតនោះគេថា “អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួច មិនមែនជាអ្នកក្រឡើយ, តែអ្នកដែលលោភលន់ចង់បានច្រើនទេតើ ។ អ្នកដែលមានជាងគេមិនថាមានច្រើនប៉ុណ្ណាទេ តែគឺអ្នកដែលសប្បាយពេញចិត្ត នឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមាន ។(They are not poor that have little but they that desire much the riohest man whatever his lot is the one who’s content wich his lot)៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង