ប្រភពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ

កូវីដនៅវៀតណាម ស្លាប់មួយថ្ងៃស្លាប់80នាក់

31

Vietnam: ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី១៩កក្កដាថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឹកូវីដ បានកើន80នាក់ទៀត តែក្នុងមួយថ្ងៃ ធ្វើអោយតួលេខស្លាប់ឡើងដល់334នាក់និងអ្នកឆ្លង សរុបឡើងដល់ 58,025​នាក់ហើយ ដែលក្នុងនោះ អ្នកជំងឹអាការៈធ្ងន់មានជាង1,000នាក់
នៅកណ្តាលក្រុងហូជីមិញ កំពុងសង់មន្ទីរពេទ្យ បណ្តោះអាសន្ន ចាំទទួលអ្នកជំងឹ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង